Regulamin konkursu " Kim jest osoba na zdjęciu?"

W dniu 30.10.2017

                                                                      1.Organizatorzy konkursu

Organizatorem konkursu jest Fundacja Piękna Nasza ul. Storczykowa 22 lok 20, 15-644 Białystok;  ; Nip: 9662112033; Regon: 367221828 XII; wpis do KRS: 0000676483  w Wydział Gospodarczy Białystok.

                                                                      2. Sponsorzy

 Sponsorami konkursu są firma Decathlon Białystok ul. Al. Jana Pawła II 51, 15- 704 Białystok, Agroturystyka Wiśniowy  Sad,oraz organizatorzy eventu Zielony Listopad w Puszczy Białowieskiej. Liczba sponsorów może  w trakcie się zwiększyć. O kolejnych ewentualnych sponsorach będziemy informować na bieżąco

                                                                      3. Cel konkursu

Celem konkursu jest poinformowanie internautów o wydarzeniu Zielony Listopad W Puszczy Białowieskiej i zachęcenie ich do zapoznania się z programem wydarzenia oraz udziału w nim.

                                                                      4. Nagrody

Odpowiednio do zajętego miejsca:

I miejsce- nocleg w agrokwaterze Wiśniowy Sad w Białowieży ( termin pobytu w kwaterze do ustalenia z właścicielem po rozstrzygnięciu konkursu i ogłoszeniu wyników) oraz plecak trekkingowy.

II miejsce ( dwa drugie miejsca)- Dwa pojedyncze bilety na wycieczkę rowerową, dedykowaną bohaterce konkursu oraz dwa plecaki trekkingowe

III miejsce- plecak trekkingowy oraz kalendarz ścienny na 2018 rok, powstały ze zdjęć przysłanych do innego konkursu zorganizowanego przez Fundację Piękna Nasza

W trakcie trwania konkursu możliwe jest włączenie innych nagród, zasponsorowanych przez osoby fizyczne, prawne, instytucje, organizacje itd., o czym będziemy informować na bieżąco za pomocą Facebooka lub przed zakończeniem konkursu na stronie www.pieknanasza.net.pl.  W takiej sytuacji przewidziane są również nagrody pocieszenia.

                                                                      5. Harmonogram

Konkurs rozpocznie  się dnia 27.10.2017 i będzie trwał do dnia poprzedzającego wydarzenia Zielony Listopad w Puszczy Białowieskiej, czyli do 12.11.2017 r. do godz. 23:59:59. Informacje o konkursie będą udostępnione na fan page Fundacji Piękna Nasza na Facebooku oraz witrynie www.pieknanasza.net.pl

                                                                      6. Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie może wziąć każdy, kto ukończył 18 lat i prawidłowo odpowie na pytanie „Kim jest osoba na zdjęciu?”. Odpowiedź powinna zostać przysłana na e-mail: fundacjatur@gmail.com i zawierać: pozwolenie na opublikowanie imienia i nazwiska, w przypadku wygranej, informację o ukończeniu 18 lat oraz zgodę na uznanie niniejszego regulaminu. Do kontaktu, powinien być podany nr telefonu.

 2. Uczestnik powinien wysłać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, do wykorzystania w celu poinformowania o kolejnych konkursach czy inicjatywach Fundacji Piękna Nasza.

 3. Administratorem danych otrzymanych od uczestnika jest tylko i wyłącznie Fundacja Piękna Nasza i nie zostaną one przekazane osobom trzecim7. Rozstrzygnięcie konkursu

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w losowaniu wszystkich nadesłanych poprawnych odpowiedzi.  Informacja o osobach, które zwyciężą pojawi się na fan page Fundacji Piękna Nasza na Facebooku oraz na stronie www.pieknanasza.net.pl w dniu 15.11.2017.

Nagrody będzie można odebrać osobiście w siedzibie fundacji, po 16.11.2017 . W przypadku jeśli zwycięzca będzie mieszkał w odległości większej niż 50 km od miasta Białystok, nagrody mogą być wysłane pocztą lub na miejscu, podczas trwania wydarzenia w miejscowości Białowieża.

                                                                      7. Reklamacja

 1. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do reklamacji w trakcie trwania konkursu, jak i po jego zakończeniu, nie dłużej jednak niż 30 dni od jego zakończenia (decyduje data stempla pocztowego).

 2. Reklamacja powinna być wysłana listem poleconym na adres Fundacja Piękna Nasza ul. Storczykowa 22 lok 20, 15-644 Białystok lub drogą elektroniczną na fundacjatou@gmail.com,  z dopiskiem „Kim jest osoba na zdjęciu”- reklamacja.

 3. O decyzji reklamujący dowie się drogą elektroniczną lub drogą listową na wskazany adres, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

 4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, adres osoby zgłaszającej oraz dokładny opis przyczyny reklamacji. Osoba zgłaszająca powinna określić jakiego rozwiązania  oczekuje od Fundacji.

 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez powołaną do tego komisję reklamacyjną.

 

                                                                      8. Wnioski końcowe

 

 1. Wszelkie informacje o konkursie, zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych stanowią jedynie materiał pomocniczy. Postanowienia regulaminu konkursu są jedynymi  wiążącymi informacjami.

 2. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Fundacji Piękna Nasza przez cały czas trwania konkursu.

 3. Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować do organizatora konkursu za pomocą Facebooka, drogą mailową: fundacjatur@gmail.com.

© 2017 Fundacja Piękna Nasza with Wix.com

 Tel:

+48 518 204 446

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now